vrijdag 18 oktober 2019 Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie Facebook Twitter  
Hoe zou jij deze vragen beantwoorden?
 

Afspraken maken
Hebben jullie goed afgesproken hoe jullie met elkaar omgaan, welk gedrag jullie 'normaal' vinden en hoe jullie elkaar daarop aanspreken? Het is goed om dat binnen de club bespreekbaar te maken. Wellicht vormen de High Five-regels een mooi startpunt voor een gesprek!

Communicatie
Hoe communiceren jullie over de gemaakte afspraken? Tijdens wedstrijden, de jaarlijkse ALV, of via een poster in het bowlingcentrum? Of misschien op de website of op Facebook? Realiseer je dat niet alle communicatie-uitingen er automatisch voor zorgen dat normen en waarden 'tussen de oren' van je leden gaan zitten. Als 't op een papiertje aan de muur hangt of ergens verstopt op de website staat betekent dat immers niet direct dat leden snappen waaróm jullie dit met elkaar hebben afgesproken. En als je het belang ergens niet van inziet wordt het moeilijker om je eraan te houden..

Het goede voorbeeld geven
Geven bestuursleden, wedstrijdleiders, trainers, ouders, commissieleden en teamcaptains het goede voorbeeld op de bowlingbaan? Houden zij zich aan de gedragsregels? Sommige mensen liggen vanwege hun (bestuurs)functie of rol onbewust onder een vergrootglas. Maar goed voorbeeld doet goed volgen!

Aanspreken op (on)gewenst gedrag
Moedig je respectvol en sportief gedrag van leden aan? En hoe reageer je als iemand zich plotseling niet aan de regels houdt? Kun je dan teruggrijpen op de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld de High Five-regels? Wees consequent en spreek álle leden op dezelfde manier aan, dus ook een oud-bestuurslid, een kersvers lid of juist iemand die al twintig jaar actief vrijwilliger is. Het is best lastig om consequent te zijn, maar ook héél belangrijk. Scherp de afspraken in overleg met elkaar aan als blijkt dat ze in de huidige situatie niet meer werken.
 

 


Meer leden en vrijwilligers!
 

Nadenken over de vragen hiernaast is een mooie kans om bewuster bezig te zijn met de cultuur van je vereniging en de omgang tussen (jeugd)leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen. Als je 't goed aanpakt kan dit op termijn zelfs een toename van het aantal leden, vrijwilligers en/of sponsoren opleveren!

Wat je ook kunt doen is het bestuurdersspel 'Sportief Besturen - De Uitdaging' spelen. Via dit online spel reageren jullie als bestuur op tien veel voorkomende dilemma's uit de sport. Bepaal je eigen aanpak, reageer op elkaar en bespreek welke (structurele) maatregelen je zou nemen om het dilemma aan te pakken. Door samen tot een oplossing te komen formuleer je als bestuur kaders en daar kan de vereniging mee verder! Bekijk hier een filmpje over het spel.